Výročná konferencia Európskej federácie

Je naším veľkým potešením Vás pozvať k účasti na medzinárodnom kongrese European Corrosion Congress 2017, 20th International Corrosion Congress & Process Safety Congress 2017, Svojho druhu najväčšie európske stretnutia odborníkov a spoločností zaoberajúcich sa bojom proti korózii, sa bude konať v Prahe, od 3. do 7. septembra 2017. Spoločnosť Cortec Corp., ako svetový líder v tomto odbore, bude samozrejme pri tom.

Výročná konferencia Európskej federácie pre koróziu je najväčšia európska udalosť v oblasti korózie. V roku 2017 bude svojim rozsahom mimoriadna vzhľadom k tomu, že sa na jej organizovanie podieľa aj Medzinárodná rada pre koróziu (International Corrosion Council) a Centrum pre bezpečnosť chemických procesov (Center for Chemical Process Safety).Medzi hlavné témy bude patriť protikorózna ochrana, monitorovanie korózie, materiály odolné voči korózii, povrchové úpravy a nátery, nedeštruktívne testovanie, elektrochemické metódy, analytické techniky a mikroskopia, inhibítory korózie a ďalšie. Aktuálny prehľad tém spolu s ďalšími dôležitými informáciami nájdete na webových stránkach www.prague-corrosion-2017.com.

Spoločnosť Cortec Corporation USA je svetový líder inovatívnych riešeniach ochrany proti korózii.

Spoločnosť TART, s.r.o. má výhradné zastúpenie na produkty Cortec na stredoeurópskom trhu.

Produkty spoločnosti Cortec poskytujú krátkodobú, strednodobú alebo dlhodobú ochranu proti korózii. Firma vyvinula celkom novú generáciu prchavých inhibítorov korózie (VCI), tzv. VpCI® (Vapor/Volatile Phase Corrosion Inhibitor).

Výhody produktov Cortec:Drôtenky umiestnené vo vode po dobu 1 roka. Vľavo vodné prostredie s VpCI inhibítormi, vpravo bez.

  • vysoká účinnosť  - dlhodobo chráni pred koróziou aj v extrémnych podmienkach
  • jednoduchá aplikácia - široká škála produktov pre jednotlivé aplikácie. Jednoduchá ochrana aj na ťažko dostupných miestach
  • ekologicky šetrné a recyklovateľné - certifikované podľa ekologickej normy ISO   
  • bezrizikové pre ľudské zdravie netoxické, neobsahujú žiadne ťažké kovy, nitridy, silikóny, fosfáty, chlórované uhľovodíky
      

Viac o fungovaní a výhodách produktov Cortec nájdete v sekcii Ako Cortec funguje?

Systém komplexnej ochrany produktov proti korózii, ktorý spoločnosť Cortec vyvinula a ktorý neustále zdokonaľuje, obsahuje niekoľko produktových skupín vhodných pre rôzne priemyselné odvetvia a rôzne aplikácie. Jednotlivé skupiny nájdete v sekcii Produkty.

Katalóg divízie Cortec