Exportné balenie 

Spoločnosť TART ponúka komplexné riešenie logistického procesu a to najmä spoločnostiam, ktoré realizujú zahraničný obchod a ich produkty vyžadujú neštandardné balenie a ochranu. Zabezpečujeme exportné balenie od počiatočnej analýzy, cez zabalenie výrobku po jeho transport. Samozrejmosťou poskytované garancie.

Exportné balenieVďaka flexibilnému projektovému riadeniu a individuálnemu prístupu k požiadavkám zákazníkov sme schopní komplexne riešiť problematiku balenia a následnou prepravou aj v tých najnáročnejších podmienkach. Nami navrhnuté a vyrobené obaly chráni produkt proti nepriaznivým podmienkam ako sú nárazy, neopatrná manipulácia, klimatické podmienky, korózia, prach apod. a to nielen počas prepravy, ale aj pri dlhodobejšom skladovaní.

Viac na www.exportnebalenie.sk 

 

Samotný proces exportného balenia, ktorý zaisťuje vyškolený tím špecialistov, sa skladá z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov:

 

 1. Počiatočná analýza kedy zaznamenané a analyzované všetky požiadavky zákazníka, zistené významné parametre prepravovaného produktu a zohľadnená prípadná riziká. Do analýzy je tiež potrebné zahrnúť informácie o spôsobe prepravy, cieľovej destinácie, prípadnom viacnásobnom použití obalu apod. Exportné balenie
 2. Na základe údajov z počiatočnej analýzy je v spolupráci s expertmi vypracovaný projekt, ktorý zahŕňa presný návrh obalu a opis procesu balenia a prepravy.
 3. Dle projektu sú vyrobené jednotlivé súčásti obalu.
 4. Presne podľa vypracovaného postupu je produkt profesionálne zabalený tak, aby bol chránený proti poveternostným vplyvom a mechanickému poškodeniu počas prepravy.
 5. Zabalený produkt je naložený a transportovaný na miesto  určenia. Tento krok je realizovaný v spolupráci s preverenými obchodnými partnermi.
 6. Samozrejmosťou sú poskytované záruky a garancie.

 

Celý proces prebieha v súlade so štandardmi stanovenými predpisom HPE ( Bundesverband Holzpackmittel Paletten Exportverpackung ).

 

Používané materiály:

Pri exportným baleniu sa kombinuje rad materiálov, kedy každý pomáha chrániť prepravovaný výrobok pred určitými negatívnymi vplyvmi. Vhodnou kombináciou týchto materiálov je potom zaistená maximálna ochrana výrobku počas prepravy:

 

 • Drevená plne opláštená debnavyrobená z drevených hobľovaných dosiek, preglejky alebo drevoštiepkových OSB dosiek. Tento druh debien sa používa pre balenie bežného strojného zariadenia, strojných súčastí, zariadení citlivých na mechanické poškodenie, ohrozené krádežou alebo stratou. Hmotnosť prepravovaného tovaru v debne môže byť až niekoľko desiatok ton.

  Exportné balenie

 • Debny štrbinové sú jednoduchšie a lacnejšie varianty plné opláštených debien. Používajú sa pre menej náročné prepravy alebo pre prepravu výrobkov, ktorým stačí menšia ochrana.

 

 • Drevené prepravné prípravky (podklady, sedlové kolísky, „sane“, kozy a pod.) sú používané pre prepravu objemných zásielok, ktoré nie sú baleen do debien. Slúžia hlavne k zabezpečeniu prepravnej polohy a fixácii výrobku ku kontajneru, palete, lodi a pod. a pre vytvorenie manipulačnej jednotky a zásielky.

 

 • Drevené palety sú jedným z najlacnejších obalov, ktorý umožňuje vytvoriť z výrobku manipulačnú jednotku. Sú nenahraditeľné pre prepravu rozmerných výrobkov, pre ktoré sú debny nevhodné (z hľadiska nárastu prepravných rozmerov). Výborná aplikácia paliet je i v spojení s teplom zmraštiteľnými fóliami napr. MilCorr®.

 

VŠETKY DREVENÉ OBALY SÚ OŠETRENÉ PODĽA NORMY ISPM

 

 • Kovové rámy na upevnenie, ukotvenie veľmi ťažkých predmetov, kedy je už drevený rám nevyhovujúci.

 

 • VpCI fólie predstavujú univerzálnu a z hľadiska aplikácie nenáročnú dlhodobú antikoróznu ochranu balených predmetov. Používajú sa zároveň ako ochrana pred prenikaním vlhkosti a prachu do debien a na balené predmety. VpCI fólie môžu mať podobu klasických (PE), teplom zmrštiteľných alebo bublinkových fólií. Tieto fólie navyše chráni produkt proti poškriabaniu. Špeciálne fólie (napr. MilCorr) sú vhodné pre prepravu a dlhodobé skladovanie v podmienkach vonkajšieho nechráneného skladovania a môžu nahradiť aj transportné debny.

 

 • Bariérová fólia sa v kombinácii s vysúšadlami používa ako antikorózny obal, v ktorom je vlhkosť vzduchu udržiavaná pod hranicou cca 40 % - 45 % rel. vlhkosti. Obal z fólie musí byť nepriedušne uzavretý, aby do neho neprenikala okolitá vlhkosť a tým nedochádzalo k nasýteniu vysúšadlá a zároveň k znehodnoteniu antikoróznych vlastností obalu.

Exportné balenie

 • Konzervačné prostriedky VpCI slúži k dlhodobej ochrane povrchu alebo na ochranu povrchov pri extrémnych prepravných podmienkach. V nich obsiahnuté inhibítory korózie chráni povrch aj v miestach prípadného drobného poškodenia konzervačného náteru. Ich špecifické použitie a typ konzervačnej látky závisí na prepravných a skladovacích podmienkach, prípadne na možnostiach dekonzervace a následnej likvidácie.

 

 • Vysúšadlá sa používajú všade tam, kde je žiaduce znížiť vlhkosť vnútri obalu. Najefektívnejšie použitie je v kombinácii s bariérovými fóliami, ktoré majú veľmi nízke hodnoty paropriepustnosti.

 

 • Viazacie a páskovacie systémy fixujú výrobky v obale alebo i mimo obalu proti vzájomnému posunu počas manipulácie a prepravy. Môžu byť používané i ako kotviace prvky k prepravným plošinám a dopravným prostriedkom.

 

PrepravaExportné balenie

Kvalitná, spoľahlivá, bezpečná preprava je nevyhnutnou súčasťou ponuky služieb v rámci exportného balenia. Aby sme udržali vysoký štandard tejto služby, dlhodobo spolupracujeme s preverenými spoločnosťami, prostredníctvom ktorých sme schopní prepraviť ľubovoľný predmet či technologický celok kamkoľvek na Zemi. Zabezpečujeme spoľahlivú automobilovú, železničnú, námornú aj leteckú prepravu, a to aj nadrozmerných alebo inak neštandardných nákladov.

Súčasťou našej ponuky služieb je aj kompletné vybavenie všetkých náležitostí súvisiacich s colným vybavením prepravovaného tovaru.

 

CERTIFIKÁCIA a GARANCIA

Všetky činnosti spoločnosti podliehajú prísnemu režimu auditov vykonávaných renomovanou spoločnosťou TÜV Germany na základe certifikátu managementu kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2009, a certifikátu environmentálneho managementu podľa normy ČSN EN ISO 14001:2005, ktoré spoločnosť TART získala ako prvá v odbore. Nadstavbou týchto systémov je potom vlastný proces kontroly kvality produktov a služieb, tzv T-KVALITA, ktorý spoločnosť TART vyvinula na základe princípov definovaných v systéme Total Quality Management (TQM).

Súčasťou procesu riadenia kvality T-KVALITA, potom ďalšie pridružené normy a štandardy Európskej únie súvisiace s výrobou obalov a prepravou tovaru, ako napríklad smernice FOA ISPM 15 - pravidlá pre drevený obalový materiál v medzinárodnom obchode, ďalej potom smernice ROHS, REACH apod. Všetky zákazky exportného balenia realizované spoločnosťou TART sú poistené proti všetkým možným rizikám, ktoré môžu počas prepravy nastať.

   

Cieľom spoločnosti TART je poskytnúť klientom profesionálnu, spoľahlivú, komplexnú a predovšetkým potom bezpečnú službu, ktorá bude spĺňať aj tie najnáročnejšie požiadavky. 

 

 

Pozrite sa na balenie do antikoróznej fólie MilCorr

Otvoriť video v novom okne

Video nie je možné prehrať priamo na webovej stránke, pretože nemáte povolené marketingové cookies.

Povoliť marketingové cookies   Nastavenia cookies

 

Otvoriť video v novom okne

Video nie je možné prehrať priamo na webovej stránke, pretože nemáte povolené marketingové cookies.

Povoliť marketingové cookies   Nastavenia cookies

 

Ak máte akýkoľvek dotaz ohľadom boja proti korózii, neváhajte nás kontaktovať na info.sk@tart.eu.