Korózne poradenstvo

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti boja proti korózií môžu naši korózny špecialisti poskytnúť zákazníkom cenné rady pri riešení akéhokoľvek problému s koróziou. Stále častejšou požiadavkou zákazníkov je analýza korózneho stavu nimi prevádzkovaných výrobných technológií a mnohokrát i celých výrobných prevádzok. Princípom tejto analýzy je preveriť a skontrolovať existujúci stav a úroveň korózie v prevádzkach danej spoločnosti a následne potom navrhnúť spôsob a stanoviť postup nápravných alebo preventívnych opatrení na jej elimináciu. Týmto sa dá predísť značným finančným stratám spojeným s neskorým riešením problémov a škôd, ktoré korózia môže spôsobiť.

Laboratórne testy produktov CortecSme tiež schopní vyvinúť úplne unikátny produkt priamo podľa konkrétnych potrieb našich zákazníkov. Tieto produkty vyvíjame v spolupráci s modernou výskumnou a vývojovou laboratórií spoločnosti Cortec, ktorá je certifikovaná normou ISO 17025. Okrem vývoja nových produktov je laboratórium zameraná na každodenné vykonávanie skúšok a testov existujúcich produktov, aby bola dlhodobo zachovaná vysoká kvalita celej produkcie spoločnosti Cortec.

V oblasti korózneho poradenstva je tiež vysoko hodnotená prednášková činnosť našich špecialistov v rámci odborných konferencií, seminárov, prípadne výučby na renomovaných vysokých školách.

Ak máte akýkoľvek dotaz ohľadom boja proti korózii, neváhajte nás kontaktovať na info.sk@tart.eu.

 


Spoločnosť TART v spolupráci s Výskumným centrom žilinskej univerzity usporiadala v piatok 9.10.2015 v Púchove odbornú konferenciu pod názvom "Nové trendy antikoróznej ochrany produktov počas výrobného procesu a prepravy". Celodenná akcia plná zaujímavých prednášok a prezentácií zakončená praktickou ukážkou balenia sa stretla s mimoriadnym ohlasom, jej účastníci sa potom odreagovali na bowlingu a večer strávili pri cimbalovej muzike v miestnej kolibe.

Odkaz na program odborných prednášok nájdete tu.