Novinky zo sveta Cortec

23.4.2015

Zmena názvu spoločnosti

Dňa 16.4.2015 prebehla zmena názvu spoločnosti TARTEX, s.r.o. na TART, s.r.o.