Korózia v elektrotechnickom priemysle

Antikorozní ochrana elektroniky

Korózia elektrických a elektronických zariadení je vážny a komplexný problém, ktorý dokáže spôsobiť veľmi nákladné poruchy a výpadky. Produkty Cortec chráni proti korózii zariadenia počas výroby, prepravy a prevádzky, čím sa predlžuje životnosť zariadenia a znižujú náklady potrebné na opravy. Ochranná vrstva VpCI® inhibítorov korózie je multimetalická, teda dokáže z jedného zdroja chrániť viac druhov kovov.

 

Skupiny produktov Cortec používané v elektrotechnickom priemysle:

 

Ak máte akýkoľvek dotaz ohľadom boja proti korózii, neváhajte nás kontaktovať na info.sk@tart.eu.