Korózia v strojárstve

Produkty Cortec chráni pred koróziou nielen samotné výrobky, ale aj výrobné zariadenia, ako napríklad vnútorné plochy prevodoviek a hydraulických systémov, vretená pohybových skrutiek, opracované plochy výrobných zariadení bez povrchových úprav, chladiace a kondenzačné okruhy, elektrozariadení apod. Pomáhajú tak zvýšiť efektivitu výroby a predĺžiť životnosť výrobného zariadenia. Samotné výrobky môžu produkty Cortec chrániť proti korózii od ich výroby, cez ich transport, uskladnenie aj dobu užívania, do konca ich životnosti. A je ľahostajné, ak ide o nádrž, ventil, kompresor, dosku tlačených spojov, elektrický rozvádzač, tlačiarenský stroj alebo akýkoľvek iný druh zariadenia.

Koroze ve strojírenstvíVeľmi žiadanou službou strojárskych firiem je ochranné balenie ich výrobkov, ktoré im poskytne stopercentnú ochranu nielen proti korózii. Spoločnosť TART, s.r.o. dodáva nielen toto ochranné balenie, ale ponúka v oblasti exportného balenia komplexný servis. Od prvotnej analýzy, cez zabalenie výrobku, po transport k zákazníkovi. Viac informácií nájdete v sekcii Služby/Exportné balenie.

 

Našimi zákazníkmi sú špičkové strojárske firmy, niektoré z nich nájdete v Referenciách.

 

Skupiny produktov Cortec používané v strojárstve:

 

 

Ak máte akýkoľvek dotaz ohľadom boja proti korózii, neváhajte nás kontaktovať na info.sk@tart.eu.