Ako funguje antikorózna ochrana Cortec?

Inhibítory korózie VpCI® (Vapor phase Corrosion Inhibitors) mikroskopické častice, ktoré vo forme iónu migrujú prostredím a priťahované všetkými kovovými povrchmi. Tu vytvorí tenkú monomolekulovú ochrannú vrstvu, a to aj v ťažko prístupných miestach a spoľahlivo tak chráni železné i neželezné kovy proti korozívnemu vplyvu vlhkosti, SO2 a H2S.

                                                

Inhibítory korózie poskytujú ochranu pred koróziou, nemení štruktúru materiálu ani jeho vlastnosti. Chránený diel je možné ďalej ľubovoľne povrchovo upravovať, alebo bezo zmien používať (nie je potreba inhibítory odstraňovať). Po odstránení antikorózneho VpCI® obalu alebo iného nosného média z chráneného povrchu pozvoľna vyprchajú. Látky VpCI® sú aktívne minimálne po dobu 24 mesiacov. Kvalitným uzatvorením obalu možno dosiahnuť účinnú ochranu po dobu 5 rokov.

Používaním produktov Cortec môžete významne zefektívniť, zlacniť a zjednodušiť boj proti korózii.

 V prípade použitia VpCI® (VCI) antikoróznych obalov dochádza k vylúčeniu mnohých procesných krokov:

  • odpadá nutnosť konzervácie olejmi, tukmi, vosky a následné odmasťovanie, čistenie, otryskávanie alebo obnova povrchovej úpravy
  • žiadna spotreba čistidiel a rozpúšťadiel
  • žiadna likvidácia nebezpečných odpadov