Antikorózne aditíva pre nátery a kvapaliny

Antikorózne aditívaTáto technológia antikoróznych aditív umožňuje pridávať inhibítory korózie do náterových hmôt, prevádzkových kvapalín (olejov, mazív, chladiacich kvapalín apod.), plastov, elastomérov, uhľovodíkových zlúčenín apod. Ide hlavne o inhibítory do náterových farieb, lapače kyslíka, inhibítory do chladiacich a kondenzačných liniek, antikorózne prímesy do kyselinových roztokov a horúcich moriacich kúpeľov, prostriedky proti tvorbe vodného kameňa, odpeňovače, rozpúšťače kalov vo vykurovacích systémoch, riedidlá, atď. Možnosti použitia takmer nekonečné.

Aditíva výrazne zlepšujú ochranné vlastnosti cieľových látok/produktov a tým zvyšujú ich pridanú hodnotu. Ponúkajú tak nové možnosti pre výrobu a marketing Vašich produktov.

 

Antikorózne aditíva do kvapalín alebo pevných látok

 • aditíva do náterových hmôt alebo do kovoobrábacích kvapalín
 • aditíva do olejov a mazív
 • aditíva do palivových sústav
 • inhibítory korózie do tepelných izolácií
 • antikorózna prímes pre papier, kartón, drevotriesku
 • antikorózne prímesy do plastov, syntetických elastomérov a gumy
   

Aditíva pre nátery a kvapaliny

Antikorózna ochrana pre oceľ, meď, mosadz, horčík, hliník, bronz, galvanickú oceľ a ďalšie železné a neželezné kovy a ich zliatiny.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Organický inhibítor korózie na báze rozpúšťadla ako aditívum pre niektoré disperzné nátery a pre nátery na báze rozpúšťadiel.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Aditívum na vodnej báze, zlepšuje antikoróznu ochranu pri náterových systémoch riediteľných vodou.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
M-119/M-119LV
Aditívum na vodnej báze pôsobiace ako inhibítor korózie pre priemyselné či disperzné nátery. Poskytuje ochranu priamym kontaktom alebo vyparovaním inhibítorov korózie pre železné a neželezné kovy.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Základná dávka pre výrobu polypropylénovej fólie. Ochrana pre všetky kovy s vysúšacími účinkami.

Balenie: oktabín 364 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
Základná dávka s obsahom plynných inhibítorov korózie pre plasty vyrábané vstrekovaním do foriem.

Balenie: oktabín 364 kg
Základná dávka pre extrudované fólie vrátane LDPE, LLDPE a HDPE.

Balenie: oktabín 364 kg
Prášková prímes pre syntetické elastoméry a prírodnú gumu. Verzia 138C poskytuje zvýšenú ochranu pre liatinu a hliník.

Balenie: barely 22,7 kg a 45,4 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
Prímes s obsahom plynných inhibítorov korózie do farieb. Na báze riedidla alebo vody. Ochrana pre všetky kovy.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Prímes s obsahom plynných inhibítorov korózie do tekutých náterových hmôt na báze oleja alebo riedidla. Ochrana železných aj neželezných kovov a zliatin.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Práškový inhibítor korózie pre meď, zliatiny medi a ďalšie žlté kovy.

Balenie: barely 2,3 kg, 23 kg a 45 kg a veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Tekutý inhibítor korózie určený špeciálne pre oleje a výrobky na báze riedidla. Antikorózna ochrana železných aj neželezných kovov. Veľká účinnosť aj pri žltých kovoch.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Zmes kontaktných a plynných inhibítorov na báze riedidla určená na ochranu všetkých kovov behom prevádzky aj odstávok. Inhibítor M-238 má vysokú účinnosť, ak sa pridáva do aromatických, parafínových, naftalínových, fluorouhľovodíkových a uhľovodíkových zlúčenín.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Inhibítor pre potlačenie bleskovej korózie, ktorý sa používa ako prímes do farebných náterov, aditív, tmelov a kvapalín na báze vody.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov a veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Inhibítor na ochranu hliníka a jeho zliatin pred koróziou vnútorného povrchu a pred chladiacimi prípravkami na báze vody, procesnými plynmi a plynmi narušujúcimi kovy.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Antikorózna prímes na ochranu všetkých kovov, ktorá sa používa do kovoobrábacích kvapalín, mazív, čistiacich prostriedkov a náterov na báze vody počas výroby. Dodáva sa vo verziách pre jednotlivé kovy.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Inhibítor korózie na báze vody, pôsobí efektívne s karbon-akrylátovou či styrén-akrylátovou mriežkou. Kombinuje účinky M-380, M-119LV a okamžitého inhibítoru korózie. Neobsahuje dusičnany ani amónium.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Inhibítor korózie pre brzdovú kvapalinu. Je kompatibilný s brzdovými kvapalinami DOT3, 4 a 5, ale vysoká účinnosť je zaručená pri brzdových kvapalinách na báze silikónu, ako je DOT5.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Prímes s obsahom plynných inhibítorov korózie do náterov alebo zlúčenín na báze vody. Ochrana železných aj neželezných kovov. Zabraňuje bleskovej korózii.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Aditívum na vodnej báze pre teplom zvárateľné ochranné vrstvy. Ochrana železných a neželezných kovov.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Aditívum pre hydraulické kvapaliny používané pre podmorské kontrolné systémy.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Inhibítor korózie na báze oleja do mazacích olejov používaných v benzínových a naftových motoroch a v hydraulických a iných zariadeniach.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Inhibítor korózie na olejovej báze s obsahom deemulgátoru pre hydraulické a prevodové oleje.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Aditívum na báze rozpúšťadla pre nátery či látky neriediteľné vodou. Ochrana železných a neželezných kovov.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Prímes s obsahom inhibítorov korózie na báze vody a etylén-glykolu do motorových kvapalín na odvod tepla. Ochrana železných aj neželezných kovov.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Prímes s obsahom inhibítorov korózie pre použitie v slanej vode. Obzvlášť účinná v stabilizačných nádobách na morskú vodu, plošinách na otvorenom mori a pri testovaní vo vode.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Prášková prímes do alkalických čistiacich prostriedkov na báze vody, ktorá sa používa aj v nízkych koncentráciách ako rýchla ochrana výrobných súčiastok.

Balenie: 23 kg, 223 kg a veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor

Vhodnosť aplikácie na jednotlivé povrchy

 Uhlíková oceľNerezová oceľLiatinaHliníkové zliatinyGalvanizovaná oceľMosadz (<30 % Zn)MeďSpájkaEpoxidová oceľ
tM-95OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-110XXXXXXXXX
tM-118OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-119/M-119LVOKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-121OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-124OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-126OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-138/M-138COKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-150OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-168OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-235OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-236OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-238OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-240OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-241OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-370OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-381OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-408OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-435OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-5120OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-528/528LOKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-529/529 SCOKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-530OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-5365OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-640/640LOKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tM-645OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tS-111OKOKOKOKOKOKOKOKN/A
Vysvetlivky
 • N/A
  - údaje nie sú k dispozícii
 • 1
  - Uzavretý. Používa sa pri neventilovaných krytoch prístrojov, ovládacích skríň a ďalších uzavretých prvkov. Zabalené do kartónu, papiera, plastového obalu alebo v kovových kontajneroch.
 • 2
  - Vo vnútri. Okrem vyššie uvedeného stavu sa používa tiež pre nezakryté / vo vnútri umiestnené prvky.
 • 3
  - Vonku/Zakrytý. Okrem dvoch vyššie uvedených stavov sa používa tiež pre zakryté / vonku umiestnené prvky.
 • 4
  - Vonku. Okrem troch vyššie uvedených stavov sa používa tiež pre nezakryté / vonku umietnené prvky.
 • 5
  - Ponorenie. Okrem štyroch vyššie uvedených stavov sa používa tiež pri ponorení do korózivných tekutín, ako sú slaná voda, surová ropa atď.
 • OK
  - Znamená, že sa produkt môže bezpečne použiť na daný kov. Spôsob aplikácie konzultujte so špecialistom.
 • X
  - POZOR - Nepoužívajte pre uvedené kovy.