Procesné aditíva

Procesné aditíva spoločnosti Cortec umožňujú pridať VpCI® inhibítory korózie do prevádzkových kvapalín, čistiacich a odmasťovacích prostriedkov, pohonných hmôt apod. Pomocou aditív VpCI® Cortec môžete eliminovať nutnosť používania drahých zliatin, pokovovanie, nerezovej ocele alebo iných kovov a materiálov odolných proti korózii. Procesné aditíva tiež chráni transportné a skladové systémy rôznych kvapalín.

 

Procesné aditíva

Eco Flow® System
Eco Flow® je dvojzložkový jednodávkový systém určený špeciálne pre vodovodné potrubie alebo potrubie vedúce zmes vody a uhľovodíka.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
VpCI®-629 Bio
Jediný inhibítor na trhu pre ropné látky, ktorý kombinuje vysoký stupeň ochrany proti korózii, vysoký stupeň biologickej odbúrateľnosti a nízku toxicitu. VpCI®-629 Bio je rozpustný v surovej rope a dispergovateľný v roztoku čerstvej vody či soľného roztoku. Tento inhibítor účinkuje rýchlo a dlhodobo a poskytuje efektívnu antikoróznu ochranu pre železné aj neželezné kovy v prítomnosti vody, halogénov a korózivných plynov, ako sú rozpustený kyslík, oxid siričitý, oxid uhličitý a sírovodík.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Koncentrovaný inhibítor, ktorý vytvára antikoróznu vrstvu na ochranu vnútorných povrchov spracovateľských zariadení, potrubí, nádrží, nádob a pod. Používa sa pri preprave a skladovaní uhľovodíkových kvapalín a niektorých plynov.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
VpCI®-629D/HF/SC
Inhibítor vhodný do prostredia s nízkou teplotou. Má podobné vlastnosti ako VpCI®-629. HF je verzia s vysokým bodom vznietenia, SC je super koncentrát.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Poskytuje antikoróznu ochranu v plynových potrubiach a diaľkových vedeniach. Je účinný proti vode, korózivným plynom a proti znečisteniu chloridmi.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Inhibítor pre vysoké teploty v naftových a plynových vrtoch, v rafinériách, plynárňach, petrochemických prevádzkach a v ďalších uhľovodíkových procesoch.

Balenie: nnádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
VpCI®-658 základný náter
Tekutý inhibítor určený pre antikoróznu ochranu kovových povrchov s tepelnou izoláciou. Môže sa vstrekovať do izolácie, ktorá už bola položená, a chrániť tak kov pod izoláciou.

Balenie: nnádoba 19 litrov, sud 208 litrov
VpCI®-705/VpCI®-705
Antikorózna prísada do benzínu, motorovej nafty, palivových zmesí a alkoholových pohonných hmôt, ktorá funguje ako stabilizátor a emulgátor vody. Rozpustný v metanolových zmesiach aj neriedených metanolových pohonných hmotách a neriedenom benzíne. Schválený napr. spoločnosťou General Motors.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Tekutá koncentrovaná prísada, ktorá zvyšuje ochranu častí zo železných i neželezných kovov, ktoré sú odmasťované alebo čistené. Ďalej je vhodná pre bežné čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze riedidla.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
VpCI® nemrznúce chladivo
Teplovodivá kvapalina pôsobiaca ako inhibítor korózie. Možno použiť v teplotách od -50 °C do 140 °C.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Prímes s obsahom inhibítorov korózie vhodná pre systémy na báze vody a iných látok. Používa sa v kombinácii s čistiacimi systémami Cortec rozpustenými vo vode či rozpúšťadlách.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Zmes rozpúšťadiel, dispergačných činidiel, saponátov a emulgátorov na úpravu vykurovacej nafty stupňa 2, 4, 5 a 6.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor

Vhodnosť aplikácie na jednotlivé povrchy

 Uhlíková oceľNerezová oceľLiatinaHliníkové zliatinyGalvanizovaná oceľMosadz (<30 % Zn)MeďSpájkaEpoxidová oceľ
tEco Flow® System55555N/AN/AN/AN/A
tVpCI®-629 Bio55555N/AN/AN/AN/A
tVpCI®-62955555N/AN/AN/AN/A
tVpCI®-629D/HF/SC55555N/AN/AN/AN/A
tVpCI®-63755555N/AN/AN/AN/A
tVpCI®-63955555N/AN/AN/AN/A
tVpCI®-658 základný náter33333333N/A
tVpCI®-705/VpCI®-70555555555N/A
tVpCI®-123822222222N/A
tVpCI® nemrznúce chladivoOKOKOKOKOKOKOKOKN/A
tS-41N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tS-49N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vysvetlivky
 • N/A
  - údaje nie sú k dispozícii
 • 1
  - Uzavretý. Používa sa pri neventilovaných krytoch prístrojov, ovládacích skríň a ďalších uzavretých prvkov. Zabalené do kartónu, papiera, plastového obalu alebo v kovových kontajneroch.
 • 2
  - Vo vnútri. Okrem vyššie uvedeného stavu sa používa tiež pre nezakryté / vo vnútri umiestnené prvky.
 • 3
  - Vonku/Zakrytý. Okrem dvoch vyššie uvedených stavov sa používa tiež pre zakryté / vonku umiestnené prvky.
 • 4
  - Vonku. Okrem troch vyššie uvedených stavov sa používa tiež pre nezakryté / vonku umietnené prvky.
 • 5
  - Ponorenie. Okrem štyroch vyššie uvedených stavov sa používa tiež pri ponorení do korózivných tekutín, ako sú slaná voda, surová ropa atď.
 • OK
  - Znamená, že sa produkt môže bezpečne použiť na daný kov. Spôsob aplikácie konzultujte so špecialistom.
 • X
  - POZOR - Nepoužívajte pre uvedené kovy.