Produkty pre betón a ďalšie stavebné hmoty

Migračné inhibítory korózie (MCI) dokážu ošetriť betónové konštrukcie, v ktorých dochádza ku korózii kovových výstuží. Inhibítory MCI sa pridávajú do betónovej zmesi počas stavby alebo počas sanácie starších konštrukcií. Betón s prímesou MCI sa používa normálnym spôsobom.

Inhibítory MCI sa šíri betónom a hľadajú železnej prvky v konštrukcii, na ktoré potom priľnú, a vytvorí tenkú ochrannú vrstvu MCI. Táto vrstva chráni pred koróziou tým, že zabraňuje chemickej reakcii medzi chloridy a oceľou v konštrukcii. Inhibítory MCI účinné v boji proti vysokým koncentráciám chloridu z posypových solí, ktoré sa používajú na diaľniciach, cestách a mostoch, proti soli obsiahnuté vo vzduchu, ktorá pôsobí škodlivo na námornej a prímorské konštrukcie, aj proti účinkom kyslých dažďov a saturácie.Ochrana železných konštrukcií v betóne proti korózii

Inhibítory MCI sa šíri betónom a hľadajú železnej prvky v konštrukcii, na ktoré potom priľnú, a vytvorí tenkú ochrannú vrstvu MCI. Táto vrstva chráni pred koróziou tým, že zabraňuje chemickej reakcii medzi chloridy a oceľou v konštrukcii. Inhibítory MCI účinné v boji proti vysokým koncentráciám chloridu z posypových solí, ktoré sa používajú na diaľniciaOchrana mostach, cestách a mostoch, proti soli obsiahnuté vo vzduchu, ktorá pôsobí škodlivo na námornej a prímorské konštrukcie, aj proti účinkom kyslých dažďov a saturácie.

Technológia MCI môže tiež chrániť konštrukcie, ako napr. nádrže a potrubia s tepelnou izoláciou.

Okrem primiešavania do betónu priamo na mieste je technológia Cortec MCI vhodná aj pre povrchovú úpravu alebo dodatočné vstrekovanie do už existujúcich betónových konštrukcií.

 

Produkty pre betón

MCI® anti-graffiti náter
Dvojzložkový alifatický uretánový náter na báze rozpúšťadla. Aplikuje sa na betón a umožňuje jednoduché odstránenie graffiti.

Balenie: nádoby 9,5 litrov a 19 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® stavebný náter
Základný/vrchný náter na báze vody s inhibítorom korózie na ochranu drsných vonkajších povrchov.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Náter na vodnej báze na dokonalú antikoróznu ochranu výstuže počas skladovania a po jej zapustení do betónu.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® nelepivý náter
Nelepivá verzia MCI® náteru na kovovú výstuž.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® stavebné fólie
Čierna PE fólia, ktorá sa používa v stavebníctve ako bariérová ochrana proti výparom. Poskytuje antikoróznu aj UV ochranu pre všetky kovy. Je 100% recyklovateľná.

Balenie: plachta 6,10 m x 30,48 m
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® Creteskin™
Vysoko účinný separačný prostriedok na ochranu zariadení, strojov a foriem v stavebníctve. Skladová životnosť MCI® Creteskin® je dva roky v zapečatenom kontajneri.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® EcoCure
Konzervačný prostriedok/tmel na sójovej báze, k povrchovej aplikácii.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® vlákna
Monofilné polypropylénové vlákna s obsahom MCI®.

Balenie: vrece 2,3 kg a 23 kg, sud 45 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® granát s vláknami
Pri kontakte s vodou granát (vrece) v betónovej zmesi jednoducho rozpustí a MCI® zmes sa v nej rozptýli. Na ochranu vystuženej ocele, galvanizovanej ocele a iných materiálov zapustených do betónu.

Balenie: 20 ks granátov (0,45 kg) v krabici, bežné vrece s rozmermi približne 25,4 cm x 35,6 cm, metrické vrece s rozmermi 30,5 cm x 35,6 cm
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® granát
Migračný inhibítor korózie balená v sáčkoch rozpustných vo vode. Jeden granát poskytuje antikoróznu ochranu 0,76 m² betónu.

Balenie: 20 sáčkov (500 g) v krabici
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® mini granát
Prášok s obsahom migračných inhibítorov korózie balený vo vreckách rozpustných vo vode. Jedno balenie zaručí ochranu betónovej plochy veľkosti 0,015 m3.

Balenie: 1100 vreciek (10 g), v krabici
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® odlúpnuteľný náter
Modifikovaný antikorózny akrylátový náter na vodnej báze. Na mechanickú ochranu pred zárezmi, poškriabaním, odermi a sprejovaním povrchov, ktoré pokrýva. Ľahko odstrániteľný.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
PTC dávkovač
Obsahuje prášok s migračnými inhibítormi na antikoróznu ochranu napínacích káblov, železných a neželezných kovov v zapustených plochách, vnútorných dutinách a otvoroch.

Balenie: po 50 ks
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI® ochranný náter
Bezfarebný anti-graffiti náter na báze silikónových polymérov na použitie vo vonkajšom betóne, muriva alebo kovové povrchy.

Balenie: nádoby 9,5 litrov a 19 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Prášok na antikoróznu ochranu železných kovov v zapustených plochách, vnútorných dutinách a otvoroch.

Balenie: krabica 2,3 kg, 23 kg, a vrece 45 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
Používa sa ako antikorózna prevencia tyčovej výstuže v betóne. Pridáva sa do betónovej zmesi.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Prášková verzia prostriedku MCI-2000.

Balenie: vrece 23 kg, sud 45,4 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2005 gél
Gél k injektovaniu betónu; antikorózna ochrana zapustenej ocele, obzvlášť v betónových plochách náchylných na trhliny a drolenie.

Balenie: náplne 0,38 litrov, nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2005/MCI®-2005 NS
Aminokarboxylové kyseliny na vodnej báze na antikoróznu ochranu kovovej výstuže v betóne. MCI®-2005 môže pri 21 °C omeškať dobu tuhnutia betónu o 3 až 4 hodiny.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2006/MCI®-2006 NS
Aminokarboxylové kyseliny v prášku na antikoróznu ochranu kovovej výstuže v betóne. MCI®-2006 môže pri 21 °C omeškať dobu tuhnutia betónu o 3 až 4 hodiny.

Balenie: krabica 2,3 kg, sudy 22,7 kg a 45,4 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2007 Super Corr®
Prímes do betónu na melamínovej báze na redukciu množstva vody s technológiou MCI®-2005. MCI®-2007 zvyšuje tekutosť betónu a poskytuje antikoróznu ochranu. ASTM C-494, typ G na prímesi so spomalenými účinkami a redukciou množstva vody.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
Prímes do betónu na polykarboxylovej báze na redukciu množstva vody s technológiou MCI®-2006. MCI®-2007 P zvyšuje tekutosť betónu a poskytuje antikoróznu ochranu.

Balenie: sudy 22,7 kg a 45,4 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2008 Via Corr/MCI®-2008 L
Prímes do betónu na polykarboxylovej báze na redukciu množstva vody s technológiou MCI®-2006. Používa sa na samozhusťovacie a samonivelačné betónové zmesy. Zvyšuje tekutosť betónu a poskytuje antikoróznu ochranu. Dostupný v tekutej forme alebo ako prášok. Skladová životnosť výrobku je 12 mesiacov v zabezpečených sudoch.

Balenie: MCI®-2008 sudy 22,7 kg a 45,4 kg, nádoba 19 litrov,sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2018 tmel
Silanový tmel na betón s migračnými inhibítormi korózie. MCI®-2018 je nízkomolekulový výrobok, ktorý umožňuje hlbokú penetráciu betónu a pri správnej aplikácii sa betón vďaka chemickej reakcii stáva vodeodolným. Ošetrené materiály sú vodoodpudivé a uchovávajú si stálu štruktúru. Prípravok zatmelí povrchové póry a zabráni tak prenikaniu chloridov a karbidov a tým aj chránia pred účinkami dažďovej vody. Ošetrený betónový povrch je priedušný a odparovanie vlhkosti nie je ovplyvnené.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2019/MCI®-2019 AG
Tmel na silanovej báze s nízkym obsahom VOC a so 40% obsahom pevných častíc obsahujúci migračné inhibítory korózie na ochranu betónu a do betónu zapustenej kovovej výstuže. AG verzia obsahuje zelené značkovacie farbivo.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
40% silanový tmeliaci sprej na vodnej báze s obsahom MCI®. Aplikuje sa štetcom či natieracím valčekom.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2020/MCI®-2020 V/O/MCI®-2020 P
Aminokarboxylové kyseliny na ošetrenie betónových povrchov. Poskytuje antikoróznu ochranu do betónu zapustenej ocele. MCI®-2020 V/O je verzia s vyššou väzkosťou na vertikálne a stropné nátery. Dostupné tiež ako prášok (MCI®-2020 P).

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov, sud 45 kg (prášok)
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2020 gél
Injektážna forma inhibítorov korózie, má rovnaké chemické zloženie ako MCI®-2020.

Balenie: tmel v tube 304 ml, nádoba 19 litrov, veľkoobjemové balenie
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2020 M/MCI®-2020 M V/O
Prípravok na ošetrenie povrchov s migračnými inhibítormi korózie na antikoróznu ochranu do betónu zapustenej ocele. Verzia MCI®-2020 M V/O s vysokou viskozitou vyvinutá pre vertikálne a stropné nátery.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2020 M SC
Koncentrovaná verzia MCI®-2020 M, ktorá poskytuje ešte lepšiu antikoróznu ochranu. Riedi sa vodou v pomere 1:1, na okamžité použitie.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Silikátový náter na betón s obsahom migračných inhibítorov korózie na ochranu betónu a tyčovej výstuže.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2022 náter
Silano-siloxanový náter na báze vody, paropriepustný, vodu odpudzujúci. Používa sa na betón, tehly, murivo a pod. Dodáva sa tiež ako MCI®-2022 VO (na zvislé aplikácie). Obsahuje molekuly migračných inhibítorov korózie.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Dvojzložkový cementový náter na nechránené výstuže a iné betónové konštrukcie. Obsahuje molekuly migračných inhibítorov korózie.

Balenie: nádoby 12 litrov (prášok) a 5 kg (živica)
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2026 základný náter
Chemicky odolný dvojzložkový epoxidový náter na vodnej báze, ktorý vyhovuje všetkým USDA smerniciam na použitie v hydinárskych a mäsových závodov. Bezfarebný náter je možne zafarbiť akoukoľvek farbou MCI®-2026.

Balenie: zmes 2,86 litrov, 11,4 litrov a 22,7 litrov, koncentrát 19 litrov, 56,8 litrov a 624,5 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2026 podlahový náter
Chemicky odolný dvojzložkový epoxidový náter Novolac so 100% pevných častíc, ktorý vyhovuje všetkým USDA smerniciam na použitie v hydinárskych a mäsových závodov. Bezfarebný náter je možne zafarbiť akoukoľvek farbou MCI®-2026.

Balenie: zmes 2,27 litrov, 9,5 litrov a 19 litrov, koncentrát 19 litrov, 47,3 litrov a 522,3 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2026 farbivá
Farbiaca prímes na zafarbenie základného náteru MCI®-2026 a podlahových náterov.

Balenie: 4 plechovky (0,94 litrov) v krabici
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2039 SC
Dvojzložková malta s vláknovou výstužou na úpravu betónu. Vynikajúca priľnavosť a prenos pár. Môže sa používať akékoľvek opravy betónu.

Balenie: vrece 25 kg, nádoba 5 kg
Separačný prostriedok na báze vody, ktorý zabraňuje tvorbe usadenín na betóne, asfalte, usadzovaniu nečistôt a zvyškov na betónových konštrukciách a iných stavebných zariadeniach. Súčasne chráni kovové povrchy proti korózii.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Čistiaci a odmasťovací prostriedok v kombinácii s migračnými inhibítormi korózie, ktorý slúži na ochranu, čistenie a odmasťovanie betónových konštrukcií.

Balenie: nádoba 19 litrov, sud 208 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
Vysoko účinný čistič na bezpečné odstránenie olejových škvŕn z betónových povrchov. Tento čistič tvrdých povrchov je jedinečný vďaka kombinácii čistiacej chémie s mikroorganizmami schopnými biologicky odbúrať rovnaké uhľovodíky ako tie, ktoré sa nachádzajú v oleji, nafte a iných látkach znečisťujúcich betónové povrchy. Pri doporučených skladovacích podmienkach je skladová životnosť 2 roky.

Balenie: nádoba 19 litrov
Tech. list: stiahnuť súbor
MCI®-2241/MCI®-2242
Pružné a priedušné vodeodolné membrány založené na jedinečnej kombinácii akrylátovej emulzie, portlandského cementu a jemných vlákien. Poskytne vodeodolnosť všetkým akostným triedam betónu a muriva vrátane základov, tvárnic, balkónov, parapiet, kvetináčov, vodojemov a fontán. MCI®-2241 v šedej farbe, MCI®-2242 v bielej farbe. Skladová životnosť je 12 mesiacov v pôvodnom, neotvorenom a správne uskladnenom kontajneri.

Balenie: MCI®-2241/2242 komponent A nádoby 8,9 a 19 litrov,komponent B vrece 11 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
Jedinečná kombinácia portlandského cementu, mikrosilíc, epoxidovej a akrylátovej živice. Používa sa na spojenie nového betónu či omietky so starou a chráni oceľové konštrukcie pred korodovaním. Ak je prostriedok používaný len ako spojivo, je potrebné nechať 24hodinový časový úsek medzi nalepením a zlepením. Prípravok je potrebné skladovať na suchom mieste pri teplote 10 °C a 29 °C a chrániť pred priamym slnečným svitom a extrémnymi teplotami. Skladová životnosť prípravku je 12 mesiacov v pôvodnom, správne uskladnenom kontajneri.

Balenie: MCI®-2246 komponent A dvojdielny plechový sud vrátane džbánu (3,8 litrov) a komponent B vrece 13 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
Jednozložková reparačná omietka s technológiou MCI®-2006 NS.

Balenie: vrece 23 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
Jednozložková stierková omietka s technológiou MCI®-2006 NS.

Balenie: vrece 23 kg
Tech. list: stiahnuť súbor
Jednozložková stropná reparačná omietka s technológiou MCI®-2006 NS.

Balenie: vrece 23 kg
Tech. list: stiahnuť súbor

Vhodnosť aplikácie na jednotlivé povrchy

 Uhlíková oceľNerezová oceľLiatinaHliníkové zliatinyGalvanizovaná oceľMosadz (<30 % Zn)MeďSpájkaEpoxidová oceľ
tMCI® anti-graffiti náterN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI® stavebný náterN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI® náter44444N/AN/AN/AOK
tMCI® nelepivý náter44444N/AN/AN/AOK
tMCI® stavebné fólieOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® Creteskin™OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® EcoCureOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® vláknaOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® granát s vláknamiOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® granátOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® mini granátOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI® odlúpnuteľný náterOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tPTC dávkovačOKOKOKOKOKOKOKOKOK
tMCI® ochranný náterN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI®-309333333OK3OK
tMCI®-2000OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2001OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2005 gélOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2005/MCI®-2005 NSOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2006/MCI®-2006 NSOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2007 Super Corr®OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2007 POKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2008 Via Corr/MCI®-2008 LOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2018 tmelOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2019/MCI®-2019 AGOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2019 WOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2020/MCI®-2020 V/O/MCI®-2020 POKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2020 gélOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2020 M/MCI®-2020 M V/OOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2020 M SCOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2021OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2022 náterOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2023OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2026 základný náterN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI®-2026 podlahový náterN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI®-2026 farbiváN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
tMCI®-2039 SCOKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2050OKOKOKOKOKOKN/AN/AOK
tMCI®-206055555555N/A
tMCI®-206155555555N/A
tMCI®-2241/MCI®-2242OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2246OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2311OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2701OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
tMCI®-2702OKOKOKOKOKN/AN/AN/AOK
Vysvetlivky
 • N/A
  - údaje nie sú k dispozícii
 • 1
  - Uzavretý. Používa sa pri neventilovaných krytoch prístrojov, ovládacích skríň a ďalších uzavretých prvkov. Zabalené do kartónu, papiera, plastového obalu alebo v kovových kontajneroch.
 • 2
  - Vo vnútri. Okrem vyššie uvedeného stavu sa používa tiež pre nezakryté / vo vnútri umiestnené prvky.
 • 3
  - Vonku/Zakrytý. Okrem dvoch vyššie uvedených stavov sa používa tiež pre zakryté / vonku umiestnené prvky.
 • 4
  - Vonku. Okrem troch vyššie uvedených stavov sa používa tiež pre nezakryté / vonku umietnené prvky.
 • 5
  - Ponorenie. Okrem štyroch vyššie uvedených stavov sa používa tiež pri ponorení do korózivných tekutín, ako sú slaná voda, surová ropa atď.
 • OK
  - Znamená, že sa produkt môže bezpečne použiť na daný kov. Spôsob aplikácie konzultujte so špecialistom.
 • X
  - POZOR - Nepoužívajte pre uvedené kovy.